Facebook
Twitter
YouTube

Javna razgrnitev regijskega načrta zaščite in reševanja (25. 4. 2007)

Javna razgrnitev predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi, verzija 4.0.

Na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02 in 17/02) Izpostava URSZR Murska Sobota objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob
uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene
oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi, verzija 4.0

V pisni obliki je načrt na vpogled v prostorih Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v sobi številka 110, v času od 26. aprila do 26 maja 2007. Zainteresirani si lahko predlog načrta ogledajo po predhodnem dogovoru tudi izven navedenega časa.

Rok za zbiranje pripomb in predlogov, ki jih je potrebno podati v pisni oz. elektronski obliki obliki, je 26. maj 2007.

S spoštovanjem,

 

SJ

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Predlog načrta ZiR (PDF datoteka)