Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS - XIII. IRPUEPPCZRK - POMURJE 2007

Razpis XIII. regijskega -izbirnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v Pomurju.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Murska Sobota razpisujeta XIII. izbirno-regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju za leto 2007.

Preverjanje bo izvedeno v soboto, 2. junija 2007 s pričetkom ob 8.00 uri v Murski Soboti, na podlagi predpostavke delovanja ekip prve pomoči ob nesrečah v prometu in nesrečah z nevarnimi snovmi ter drugih nesrečah, ki lahko po oceni ogroženosti prizadenejo območje regije.
Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim na različnih realistično prikazanih situacijah. Ustanovitelji ekip prve pomoči priloženo prijavnico vrnejo na naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, najkasneje do torka, 15. maja 2007. Po prejetju prijavnice bodo prijaviteljem posredovane dodatne informacije.

Prvo uvrščena ekipa na regijskem preverjanju usposobljenosti bo imela pravico sodelovanja na državnem preverjanju, ki bo izvedeno v mesecu oktobru 2007 v Novi Gorici.

Ekipa šteje šest pripadnikov Civilne zaščite ali Rdečega križa, ki morajo biti razporejeni v enoto Civilne zaščite oz. Rdeči križ ter imajo opravljen predpisan tečaj prve pomoči.

Na preverjanju sodelujejo ekipe prve pomoči v štirih kategorijah:
A. ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz Republike Slovenije, katerih noben pripadnik ekipe ni končal usposabljanja za področje zdravstva (IV., V. ali višja stopnja medicinske šole);
B. ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega Križa iz Republike Slovenije, katerih pripadniki so končali izobraževalni program medicinske šole (IV., V. ali višje stopnje);
C. ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav in
D. ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Republike Slovenije.

Ekipe izvajajo preverjanje po enotnem programu, pravico do udeležbe na državnem preverjanju ima le ekipa iz skupine »A«.

Stroške priprave in izvedbe regijskega preverjanja bosta dogovorno krila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Glavni odbor Rdečega križa Slovenije.
Stroške priprav in udeležbe ekip prve pomoči na preverjanjih usposobljenosti krijejo njihovi ustanovitelji.

MaSM

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Prijavnica (Word datoteka)

Razpis XIII. IRPUEPPCZRK (PDF datoteka)