Facebook
Twitter
YouTube

Redno letno posvetovanje o VNDN v Pomurju,

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota je v četrtek 19.4.2007, organizirala redno letno posvetovanje o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju.

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota je na podlagi programa dela za leto 2007, organizirala v četrek, 19.4.2007, redno letno posvetovanje o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posvetovanje se je odvijalo v veliki sejni dvorani Gasilskega doma Murska Sobota po programu:
1. Uvod.
2. Aktualne naloge in usmeritve za delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2007.
3. Pregled stanja na področju usposabljanj enot in služb CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
4. Stanje na področju izdelave načrtov zaščite in reševanja.
5. Predstavitev predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v Pomurju, verzija 2.0 in predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oz. terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi v Pomurju, verzija 4.0.
6. Stanje občinskih operativnih dokumentov za obveščanje, alarmiranje in aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, namenjenih za operativno delo v ReCO.
7. Ocenjevanje škod ob naravnih in drugih nesrečah v letu 2006.
8. Ugotovitve inšpekcijskega nadzora na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2006 in aktivnosti v letu 2007.
9. Zaključek (vprašanja, predlogi,..).

Posvetovanje je bilo namenjeno županom pomurskih občin, občinskim strokovnim delavcem s področja zaščite in reševanja, poveljnikom OGP, poveljnikom OGZ oz. GZ, poveljnikom CZ ter drugim predstavnikom organizacij in služb, ki aktivno sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrelčah v Pomurju.

Predstavljena področja na posvetu, navedena v programu posveta,so priložena temu prispevku v nadaljevanju.

MaSM

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Ad. 2. Aktualne naloge in usmeritve 2007 (PowerPoint datoteka)

Ad 3. Usposabljanja (PowerPoint datoteka)

Ad 4. Načrtovanje (PowerPoint datoteka)

Ad 5/1. Načrt ZiR Jedrska (PowerPoint datoteka)

Ad 5/1. Načrt ZiR Terorizem (PowerPoint datoteka)

Ad 6. Statistika CO (PowerPoint datoteka)

Ad. 7. Ocenjevanje škod (PowerPoint datoteka)

Ad. 8. Inšpekcijski pregledi (PowerPoint datoteka)