Facebook
Twitter
YouTube

VABILO - redno letno posvetovanje o VNDN (11. 4. 2007)

Vabilo na redno letno posvetovanje o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju, ki ga organizira Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota.

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota organizira, na podlagi programa dela za leto 2007, redno letno posvetovanje o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki bo

v četrek, 19. aprila 2007 ob 9.00 uri
v sejni dvorani Gasilskega doma Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75.

Program posveta:
1. Uvod.
2. Aktualne naloge in usmeritve za delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2007.
3. Pregled stanja na področju usposabljanj enot in služb CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
4. Stanje na področju izdelave načrtov zaščite in reševanja.
5. Predstavitev predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v Pomurju, verzija 2.0 in predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oz. terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi v Pomurju, verzija 4.0.
6. Stanje občinskih operativnih dokumentov za obveščanje, alarmiranje in aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, namenjenih za operativno delo v ReCO.
7. Ocenjevanje škod ob naravnih in drugih nesrečah v letu 2006.
8. Ugotovitve inšpekcijskega nadzora na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2006 in aktivnosti v letu 2007.
9. Zaključek (vprašanja, predlogi,..).

VABLJENI:
- župani in strokovni delavci ZiR pomurskih občin
- občinski poveljniki CZ
- poveljniki OGZ oz. poveljniki OGP
- predstavnik Policijske uprave Murska Sobota
- predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje
- poveljniki OGE širšega pomena
- člani regijskega Štaba CZ za Pomurje
- predstavnik OZRK, Regijski odbor RK za Pomurje
- predstavnika PZS RP Gornja Radgona in Murska Sobota
- g. Anton Rančigaj, regijski gasilski poveljnik
- g. Jože Novak, vodja ARSO -Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje reke Mure, Murska Sobota
- g. Bojan Farič, vodja Izpostave IRSVNDN Murska Sobota
- lokalna sredstva javnega obveščanja

Vljudno vabljeni!

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Vabilo (PDF datoteka)