Facebook
Twitter
YouTube

Naravne in druge nesreče - POPLAVA (23. 3. 2007)

Osrednja regijska prireditev ob razglasitvi rezultatov X. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šol. letu 2006/07, na temo “Naravne in druge nesreče - POPLAVA”

Izpostava URSZR Murska Sobota je v četrtek, 22. marca 2007 organizrala osrednjo regijsko prireditev z razglasitvijo rezultatov X. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šol. letu 2006/07, na temo “Naravne in druge nesreče - POPLAVA”, s podelitvijo pohval in nagrad letošnjim nagrajencem natečaja ter zahval njihovim mentorjem. Prireditev je potekala v prostorih športne dvorane na  Osnovni šoli I Murska Sobota.

Z vsakoletnim regijskim natečajem in ostalimi aktivnostmi programa informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine, želimo ozaveščati in obenem krepiti zavest naših najmlajših ter posredno tudi njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, da se nesreče dogajajo vsakodnevno, da se lahko zgodijo tudi nam, da se moramo na njih ustrezno pripravljati in tako v največji meri omejiti, oziroma ublažiti njihove posledice. Lahko smo priče in seveda obenem zadovoljni, da se naši najmlajši in njihovi vzgojitelji ter učitelji tega problema vse bolj zavedajo. To nam kaže lepo število sodelujočih vrtcev in osnovnih šol v vsakoletnem natečaju, ter vse številčnejše sodelovanje v ostalih aktivnostih omenjenega programa (tako preko predstavitev sistema VNDN, zaščitno-reševalne opreme, evakuacij iz VVZ in OŠ idr.)

Na X. natečaju za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Poplava« v šolskem letu 2006/2007 je iz pomurske regije sodelovalo 231 avtorjev z 229 izdelki. Od tega je bilo v izboru likovnega dela natečaja 182, v izboru literarnega dela pa 47 del. Nekateri avtorji so sodelovali na natečaju z več deli, nekatera dela pa so bili skupinski izdelki.

Sodelujoče šole in vrtci zdaj že skoraj v celoti upoštevajo razpisna določila in na razpis pošiljajo zahtevane izbore najboljših del. Letos je na razpisu sodelovalo 35 šol in vrtcev, kar je enako kot lani. Velja pa omeniti, da je na natečaju dejansko sodelovalo veliko večje število učencev in otrok v vrtcih.
Natečaja so se tradicionalno udeležile, seveda izven konkurence, tudi nekatere šole iz sosednjih obmejnih županij in dežel Madžarske,. Hrvaške in Avstrije. Tako smo iz 22 šol  prejeli 37 likovnih del. Tudi ta dela smo ocenili in nagradili po tri najboljša v vsaki kategoriji.

Veliko delo pri izvedbi natečaja je seveda opravilo 74 slovenskih in 24 tujih mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo Poplava.

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2006/2007 smo izbrali Osnovno šolo I Murska Sobota. Šola je prejela za nagrado veliki komplet za prvo pomoč.
Za najaktivnejši vrtec pa smo izbrali Vrtec Murska Sobota. Za nagrado je prejel lutkovno predstavo Pikec ježek in gasilko Jež, gledališča Fru-Fru.

Likovna in literarna dela je ocenila komisija v sestavi: Brigita Lovenjak, profesorica slovenskega jezika, Vladimir Potočnik, akademski slikar, Janez Bošnak, likovni pedagog.

V času prireditve je potekala razstava izbrana izbranih likovnih in literarnih del v prostoru športne dvorane.

Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja, tako iz domačih vrtcev in osnovnih šol, kakor tudi iz obmejnih madžarskih županij Zala in Železno, obmejne hrvaške županije Medžimurske in obmejne avstrijske dežele Štajerske ter njihovim mentorjem, še enkrat čestitamo. Prav tako čestitamo najaktivnejši osnovni šoli in vrtcu.

Gostiteljici letošnje zaključne prireditve - Osnovni šoli I Murska Sobota se najlepše zahvaljujemo za gostoljubnost in pripravljene kulturne utrinke na prireditvi.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Rezultati natečaja 2007 (PDF datoteka)