Facebook
Twitter
YouTube

VABILO - Razglasitev rezultatov natečaja (12. 3. 2007)

Osrednja regijska prireditev ob razglasitvi rezultatov X. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šol. letu 2006/07, na temo “Naravne in druge nesreče - POPLAVA”

Izpostava URSZR Murska Sobota organizra osrednjo regijsko prireditev z razglasitvijo rezultatov X. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šol. letu 2006/07, na temo “Naravne in druge nesreče - POPLAVA”, s podelitvijo pohval in nagrad letošnjim nagrajencem natečaja ter zahval njihovim mentorjem.

Prireditev bo v četrtek, 22. marca 2007 ob 12.00 uri  v prostorih Osnovne šole I Murska Sobota, Štefana Kovača 32, Murska Sobota.

Prav tako bo na prireditvi razlašena najaktivnejša osnovna šola najaktivnejši vrtec na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2006/2007 .

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

VABILO (PDF datoteka)