Facebook
Twitter
YouTube

1. MAREC - SVETOVNI DAN CIVILNE ZAŠČITE

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu - SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE v POMURJU, Ljutomer, 2.3.2007

 Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

Ob tej priložnosti je Štab Civilne zaščite za Pomurje organiziral v sodelovanju z Izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostavo Murska Sobota osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu - SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE, ki se je odvijala v petek, 2. marca 2007, ob 13.00 v prostorih Doma kulture v Ljutomeru.


Na slovesnosti so biila  podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Poveljnik Civilne zaščite R. Slovenije je ob 1. marcu - svetovnem dnevu Civilne zaščite podelil za območje Pomurja v letuz 2007 naslednja priznanja in nagrade Civilne zaščite:

I. KIPEC CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Prejel ga je:
1. gospod ERNEST EÖRY iz Murske Sobote
Imenovanemu je bilo podeljeno priznanje – kipec CZ na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Cankarjevem domu v Ljubljani, 1. marca 2007.


II. ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.
Prejeli so ga:
1. gospod Miroslav HUNJADI iz Ljutomera
2. gospod Miroslav ZELKO iz Tropovec

III. SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.
Prejeli so ga:
1. gospod Jože HABJANIČ iz Stročje vasi
2. gospod Matija MAJCEN iz Srednje Bistrice
3. gospod Josip SITAR iz Pristave

IV. BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Prejeli so ga:
1. gospod Boris BANFI iz Murske Sobote
2. gospod Marjan BENKO iz Serdice
3. gospod Dušan DERVARIČ iz Dolnje Bistrice
4. gospod Stanislav GJERKEŠ iz Hotize
5. gospod Anton HORVAT iz Žižkov
6. gospa Davorka MAKOVEC iz Hercegovščaka
7. gospod Boro ZMAZEK iz Radoslavec
8. gospod Robert LENARČIČ iz Lendave
9. predstavnik Gasilskega društva Lenti
10. gospod FRANC LENARČIČ iz Murske Sobote
– imenovanemu je bilo podeljeno priznanje – bronasti znak CZ na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Cankarjevem domu v Ljubljani, 1. marca 2007

Vsem pripadnicam in pripadnikom Civilne zaščite, reševalkam in reševalcem ostalih operativnih sestavov, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju in širše, še enkrat iskreno čestitamo, ob letošnjem svetovnem dnevu Civilne zaščite.

MaSm

 

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE