Facebook
Twitter
YouTube

1. MAREC - SVETOVNI DAN CIVILNE ZAŠČITE (19. 2. 2007)

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu - SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE v POMURJU

Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

Ob tej priložnosti Štab Civilne zaščite za Pomurje organizira v sodelovanju z Izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostavo Murska Sobota

osrednjo regijsko slovesnost ob
1. marcu - SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE,
v petek, 2. marca 2007, ob 13.00 v prostorih Doma kulture v Ljutomeru.


Na slovesnosti bodo podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Priznanja in nagrade podeljuje poveljnik CZ R Slovenije praviloma ob 1. marcu - svetovnem dnevu CZ. Tako je Poveljnik Civilne zaščite RS podelil za območje Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota za leto 2007 naslednja priznanja in nagrade:
• 1 priznanje - kipec Civilne zaščite
• 2 priznanji – zlati znak Civilne zaščite
• 3 priznanjia– srebrni znak Civilne zaščite
• 10 priznanj – bronasti znak Civilne zaščite

Od zgoraj navedenih priznaj bosta na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Cankarjevem domu v Ljubljani,  1. marca 2007 podeljena kipec Civilne zaščite in en bronasti znak Civilne zaščite.


MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE