Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev sistema VNDN na OŠ Mišk Kranjca v Veliki Polani

Predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter dela Izpostave URSZR Murska Sobota na Osnovni šoli Miška Kranjca v Veliki Polani.

V soboto, 18. novembra 2006, smo delavci Izpostave URSZR Murska Sobota na povabilo Osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana učencem in učiteljem šole predstavili sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predstavitev je potekala v skladu z letnim programom usposabljanja in izobraževanja predšolske in šolske mladine za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Šola je ta dan namenila evakuacijski vaji ter predstavitvam vseh služb, ki bi delovale ob eventuelni pravi nesreči. Vzrok za evakuacijo je bil požar v kuhinji. Evakuacija je bila uspešno izvedena, gasilci so požar pogasili in iz šole iznesli pet poškodovancev, katere so oskrbeli pripadniki PP CZ šole in reševalci ZD Lendava, policisti pa so ugotavljali vzrok požara. Po evakuaciji so sledile predstavitve dejavnosti na osmih delovnih točkah. Poleg nas so se predstavili še PGD Velika Polana, PGD Lendava z reševalno blazino, reševalci ZD Lendava in Policijska postaja Lendava. Predstavitev ZiR je bila organizirana na treh delovnih točkah. Na prvi, v učilnici, so se učenci in učitelji seznanili (s teoretičnim in filmskim prikazom) z naravnimi in drugimi nesrečami, organiziranostjo in silami za zaščito, reševanje in pomoč. Na dvorišču šole smo pripravili drugi in tretjo točko. Na prvi smo učencem praktično predstavili delo ReCO in način aktiviranja reševalcev. Učenci so lahko preizkusili delovanje ročnih radijskih postaj in spoznali delovanje osebnega pozivnika. Na tretji točki smo jim predstavili delovanje enote za RKB izvidovanje in enote za tehnično reševanje. V ta namen smo jim predstavili opremo za ti dve enoti, s katero je opremljeno vozilo Renault-Trafik in računalniške programe ugotavljanja vrste nevarnih snovi in ukrepov ob nesreči z njimi. Spoznali in preuzkusili so osebno zaščitno opremo, brez katere izvidniki sploh ne morejo delovati. Prikazali smo jim tudi agregat in stolp za razsvetljavo. Učenci in učitelji so z velikim zanimanjem spremljali vse oblike predstavitve, ravnateljica OŠ Miška Kranjca Velika Polana Marija Horvat pa se je na zaključni analizi vaje in predstavitve delavcem Izpostave URSZR zahvalila. JB

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE