Facebook
Twitter
YouTube

Sestanek Delovne skupine JVVK EURWNP, Szombathely, 9.11.2006

Sestanek Delovne skupine za javno varnost in varstvo pred katastrofami EUREGIO WEST/NYUGAT PANNONIA (EURWNP) v obmejni madžarski Železni županiji v Szombathelyu, 9.11.2006

V četrtek, 9. 11. 2006 sta se predstavnika Izpostave URSZR Murska Sobota udeležila sestanka Delovne skupine za javno varnost in varstvo pred katastrofami EUREGIO WEST/NYUGAT PANNONIA (v nadaljevanju: Delovna skupina) v Szombathelyu, v obmejni madžarski Železni županiji.
Na sestanku je bilo med drugim predstavljeno poročilo o izvedenih aktivnostih Delovne skupine v letu 2006.
Izpostava URSZR Murska Sobota  je v okviru Delovne skupine v letu 2006 aktivno sodelovala na:
- sestanku Delovne skupine za javno varnost in varstvo pred katastrofami v Zalaegerszegu (27. 2. 2006);
- otroški olimpiadi »Safety Tour – 2006« v deželi Štajerski v Voitsbergu (03. 5. 2006) in v deželi Gradiščanski v Rudesdorfu (11. 5. 2006);
- državni otroški olimpiadi »Safety Tour – 2006« v Tullnu (od 22. 6. 2006 do 23. 6. 2006);
- županijskem mladinskem tekmovanju zaščite in reševanja v Železni županiji v Vasváru (20. 4. 2006);
- županijskem mladinskem tekmovanju zaščite in reševanja v županiji Zala v Zalaegerszegu (16. 5. 2006) ter
- svečani prireditvi ob dnevu Civilne zaščite v obmejni županiji Zala v Keszthelyu (28. 2. 2006).

Prav tako so se članice Delovne skupine udeležile aktivnosti, ki jih je izvedla naša Izpostava in sicer:
-  udeležba tujih ekip na XII. preverjanju ekip PP CZ in RK v Lendavi (24. 6. 2006);
- sodelovanje OŠ sosednjih obmejnih županij in dežel na regijskem natečaju najboljših likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče« ter
- sodelovanje predstavnikov obmejnih županij in dežel na osrednji prireditvi ob 1. marcu – "Dnevu Civilne zaščite" v Pomurju v Gornji Radgoni (3. 3. 2006).

Na sestanku so bila predstavljena tudi izhodišča načrta dela Delovne skupine za leto 2007. Naslednji sestanek Delovne skupine  bo predvidoma sklican v prvi polovici februarja 2007 v županiji Győr-Moson-Sopron, kjer se bodo med drugim uskladili predlogi aktivnosti programa dela Delovne skupine za leto 2007.

Že več let poteka zelo aktivno in plodno obmejno sodelovanje med Izpostavo URSZR Murska Sobota, madžarskima obmejnima županijama Zala in Železno ter obmejnima avstrijskima deželama Štajersko in Gradiščansko. Sodelovanje poteka na podlagi meddržavnih dvostranskih sporazumov Republike Slovenije z Republiko Madžarsko in Republiko Avstrijo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med oblike obmejnega sodelovanja sodijo tudi aktivnosti v Delovni skupini za javno varnost in varstvo pred katastrofami EUREGIO WEST/NYUGAT PANNONIA, v katerih redno sodelujemo tudi predstavniki Izpostave URSZR Murska Sobota.

V Delovni skupini sodelujejo sosednje madžarske županij Zala, Železno in Győr-Moson-Sopron ter obmejni avstrijski deželi Štajerska in Gradiščanska. V letu 1998 je bila kot pridružena članica povabljena k sodelovanju v Delovni skupini tudi Pomurje oz. kot predstavnik s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - Izpostava URSZR Murska Sobota.
Slovenski predstavniki sodelujemo v Delovni skupini zaenkrat le kot pridruženi člani, ker Slovenija še nima upravnih regij. Kljub temu Delovna skupina upošteva in podpira naše predloge, prav tako se članice (dežele in županije) Delovne skupine udeležujejo aktivnosti, ki jih pripravlja naša Izpostava (regijska preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK, svečanosti ob dnevu Civilne zaščite, delovni sestanki, natečaji za likovna in literarna dela na temo »Naravne nesreče«, vaje s področja zaščite in reševanja idr.).

Prav tako se Izpostava udeležuje aktivnosti, ki jih pripravlja Delovna skupina (mladinska tekmovanja in mladinski tabori zaščite in reševanja, vaje s področja zaščite in reševanja, konference ter posveti idr.). Sodelovanje v Delovni skupini je s stališča medsebojnih odnosov med obmejnimi regijami, izmenjave strokovnih izkušenj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, medsebojnega obveščanja in pomoči v silah in sredstvih ob naravnih in drugih nesrečah, pa tudi s stališča evropskih integracij zelo dobrodošlo in pomembno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na tem obmejnem področju.

KlLe/MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE