Facebook
Twitter
YouTube

Otroška olimpiada na temo varnost Safety on tour - Pomurje (14. 9. 2006)

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota organizira v sklopu Programa aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino za šolsko leto 2006/07 ter v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s sosednjo avstrijsko deželo Štajersko, 1. otroško olimpiado na temo varnosti »Safety on tour - Pomurje 2006« - v Sloveniji.

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota organizira v sklopu Programa aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino za šolsko leto 2006/07 in v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s sosednjo avstrijsko deželo Štajersko,

1. otroško olimpiado na temo varnosti »Safety on tour - Pomurje 2006« v Sloveniji,
ki bo izvedla v četrtek, 12. oktobra 2006 na lokaciji Osnovne šole III. Murska Sobota, Trstenjakova ulica 73, Murska Sobota.

Otroška olimpiada se bo organizirala in izvedla v sodelovanju z Zvezo civilne zaščite avstrijske Štajerske (Steirischer Zivilschutzverband). Olimpiada je namenjena osnovnošolski mladini v starosti 10-tih let oz. učencem 4. razreda osnovne šole. Temeljna misel in vodilo otroške olimpijade je pokazati, kako se lahko otroci skozi igro naučijo pravil varnosti. Skozi predstavljanje dela služb za klic v sili in reševalnih intervencijskih služb se otroci med odmorom spoznajo, kako lahko preprečijo nezgode, premagajo nevarne razmere oz. kako ravnati v primeru le-teh ter ohraniti življenje in zdravju njih samih. Vse to je osnovno vodilo osebne in vzajemne zaščite otrok, ki se udejanja tudi izven olimpijskih iger v vsakdanjem življenju otrok.
K sodelovanju na 1. otroško olimpiado smo povabili predvsem pomurske osnovne šole, s katerimi smo uspešno sodelovali v preteklih letih pri aktivnostih s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (otroške olimpiade varnosti, evakuacije iz OŠ, mladinske tekmovanja idr.). Število sodelujočih osnovnih šol smo morali zaradi same organizacije omejiti na maksimalno 14 osnovnih šol oz. 14 razredov. Na olimpiadi bo sodelovala prijavljena osnovna šola s celim razredom otrok s tem, da bodo nekateri - glede na posamezne igre in potrebno število sodelujočih otrok, sodelovali v igri, drugi pa jih bodo pri tem vzpodbujali. To je tudi eden izmed namenov, da se za olimpiado pripravlja celoten razred in ne le tekmovalna ekipa.

Prvouvrščena osnovnošolska ekipa bo imela pravico sodelovati na otroški olimpiadi na temo varnost »Safety on tour 2007« v sosednji Avstriji, ki bo predvidoma v mesecu maju 2007.

Rok za predhodne prijave osnovnih šol, ki smo jih povabili k sodelovanju, je sreda, 20. 9.2006, po e-pošti: klavdija.lebar@urszr.si, telefaksu (02) 528 11 24 oz. na poštni naslov Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota. Rok za posredovanje prijavnic s poimenskimi seznami sodelujočih otrok je sreda, 27.9.2006 na enega izmed zgoraj navedenih naslovov.

Kontaktna oseba: Klavdija Lebar, svetovalka za zaščito in reševanje, tel. (02) 535 22 32, e-pošta: klavdija.lebar@urszr.si,

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE