Facebook
Twitter
YouTube

Javna predstavitev sprejetih regijskih načrtov ZiR

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota objavlja javno predstavitev sprejetih regijskih načrtov zaščite in reševanja.

Na podlagi 18. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/2002, 17/2002, 17/2006) Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota objavlja

javno predstavitev sprejetih regijskih načrtov zaščite in reševanja,
ki bo v torek, 29. avgusta 2006 ob 9.00 uri v sejni dvorani Gasilskega doma Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota.

Javno predstavljeni bodo sprejeti regijski načrti zaščite in reševanja:
1. Regijski načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči v Pomurju, verzija 3.0
2. Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči v Pomurju, verzija 1.0
3. Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči na vrtini v Pomurju, verzija 1.0

Navedeni načrti so v digitalni obliki (*.pdf) dosegljivi na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje http://www.sos112.si/slo/izpostava.php?IzpostavaID=7.
Prav tako so načrti v pisni obliki na vpogled, dan javne predstavitve, v prostorih Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota, v sobi številka 110.

S spoštovanjem,

Martin SMODIŠ
VODJA IZPOSTAVE
PODSEKRETAR

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE