Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev sisitema VNDN na taboru mladih gasilcev

Predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, dela Izpostave URSZR Murska Sobota ter regijskega RKB oddelka za izvidovanje na na taboru mladih gasilcev v Bodislavcih, 20.7.2006.

Gasilska zveza Ljutomer je tudi letos v Bodislavcih pri Mali Nedelji organizirala tabor mladih gasilcev. V program aktivnosti je vključila tudi Izpostavo URSZR Murska Sobota s predstavitvijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavitvijo dela izpostave s centrom za obveščanje ter regijskega oddelka za RKB izvidovanje.
Tako so trije delavci izpostave ter pripadnik regijske enote CZ za RKB izvidovanje z dvema intervencijskima voziloma v četrtek, dne 20.7. 2006 mladim gasilcem in njihovim mentorjem predstavili in demonstrirali nekaj opreme regijskih enot Civilne zaščite, katero so udeleženci tabora, ob številnih vprašanjih, tudi z navdušenjem preizkušali.
Predstavljen je bil tudi namen in pomen delovanja regijskega centra za obveščanje ter praktično prikazano delovanje sredstev zvez radijskih zvez. Z nekaj promocijskega materiala je bil nadalje predstavljen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter delo izpostave.

Glede na zelo pozitiven odziv preko 100 sodelujočih mladih gasilcev in drugih na predstavitvi, je predstavitev v celoti uspela.

EdLj

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE