Facebook
Twitter
YouTube

Obrazci za poročanje občin ob naravnih nesrečah (6. 11. 2013)

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Dnevnik aktivnosti (Word datoteka)

Končno poročilo (Word datoteka)

Poročilo o naravni nesreči (Word datoteka)

Prošnja za materialna sredstva (Word datoteka)