Facebook
Twitter
YouTube

Uporaba posebnih svetlobnih in zvočnih znakov (22. 4. 2013)

Objavljamo mnenje MZIP glede uporabe svetlobnih in zvočnih znakov na vozilih s prednostjo ob vajah.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE