Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

3. 3. 2009
Razpis za vrtce in osnovne šole
Razpis državnega natečaja na temo »naravne in druge nesreče-klic v sili 112« v šolskem letu 2008/2009
26. 2. 2009
1.marec - Dan civilne zaščite
Podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2009 Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu - svetovnem dnevu Civilne zaščite v Izobraževalnem centru za ZIR, podcenter Pekre, dne 4.3.2009
16. 2. 2009
Sestanek regijskih komisij za ocenjevanje škode
Dne 11. februarja 2009 je bil v IC Pekre organiziran sestanek članov regijskih komisij za ocenjevanje škode zaposlenih v Kmetijsko gozdarskih zavodih Maribor, Murska Sobota in Ptuj, tajnikov regijskih komisij Podravje, Pomurje in Vzhodnoštajerske regije za ocenjevanje škode ter članice državne komisije.

Sestanek je temeljil na poteku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih v letih 2007 in 2008 ter poenotenju ocenjevanja. Naravne nesreče, ki so prizadele te regije, so bile suša v letu 2007 in toče v letu 2008. Seznanili pa smo se tudi z aktualno zakonodajo predvsem zaradi spremembe v Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč, kjer se z direktivami EU in subvencioniranimi zavarovalnimi premijami (pozeba, toča), izključujejo druge oblike državne pomoči. Beseda je tekla tudi o uvajanju cenilnih okolišev in projektu za zgodnje napovedovanje suše.
5. 2. 2009
Pregled zasedenosti v ICZR Pekre
V prilogi si lahko ogledate pregled aktivnosti v ICZR Pekre za mesec FEBRUAR 2009.
4. 2. 2009
sestanek tajnikov regijskih komisij
Dne 11.2. ob 10.00 uri bo v ICZR Pekre potekal sestanek tajnikov regijskih komisij za ocenjevanje škode.
28. 1. 2009
Regijski načrt ZiR - cestni predor Cenkova
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS št.3/02,17/02,17/06 in 76/08) je Izpostava URSZR Maribor izdelala regijski načrt ZIR ob nesreči v pokritem vkopu in predoru Cenkova.

Regijski načrt ZIR ob nesreči v pokritem vkopu in predoru Cenkova, je v obliki predloga Štab CZ za vzhodnoštajersko regijo obravnaval na svoji seji 16.12.2008. Po javni objavi predloga regijskega načrta in usklajevanjih z nosilci dejavnosti ZRP je poveljnik CZ za VŠR načrt sprejel dne 19.1.2009. Vsi zainteresirani si rešitve iz omenjenega načrta lahko ogledate v priloženem načrtu ali na sedežu Izpostave URSZR Maribor, Rotovški trg 9,Maribor, v času uradnih ur ter po predhodnem dogovoru z Darjo Adam , po telefonu 02 250 96 012.
23. 1. 2009
Sestanek strokovnih delavcev ZiR občin VŠR
V četrtek 22. januarja 2009 smo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS-enoti Pekre organizirali sestanek s strokovnimi delavci za ZiR iz lokalnih skupnosti na območju VŠR.
<<< Prejšnjih 10 1 2 3 

ČASOVNO OBDOBJE