Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

31. 5. 2012
Seminar Ocenjevanje škod v kmetijski proizvodnji
Uprava RS za zaščito in reševanje je v enoti Pekre 30.5.2012 izvedla seminar za člane občinskih in regijskih komisij za ocenjevanje škod v kmetijski proizvodnji.

Program usposabljanja je obsegal 7 pedagoških ur. Udeležilo se ga je 74 slušateljev z območja Izpostav URSZR Ptuj, Murska Sobota in Maribor.
31. 5. 2012
Monitor II
V Izobraževalnem centru –enota Pekre je danes 31.5.2012 potekala predstavitev rezultatov mednarodnega projekta MONITOR II in možnosti, ki jih ponuja hidravlično modeliranje.
30. 5. 2012
Tehnični zbor enote RKB
Včeraj, v torek, 29.5.2012 smo v Izobraževalnem centru Pekre izvedli Tehnični zbor regijske enote za RKB zaščito z namenom seznanjanja pripadnikov regijske enote za RKB zaščito z organiziranostjo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, seznanitev z zaščitno-reševalno opremo enote, specialnim vozilom za prevoz RKB enote in zaščitne opreme, z osebno zaščitno opremo in o delu pripadnikov ob intervencijah.
Podrobneje so bili tudi seznanjeni z usposabljanjem, ki je bilo izvedeno z Mednarodno agencijo za atomsko energijo I – RAPTER v zvezi z odzivom in ukrepanjem ob radiološki nesreči v IC IG in z potekom ter izkušnjami naših pripadnikov, ki so se udeležili vaje INEX – 4 v Slovenskih Konjicah.
23. 5. 2012
Dan odprith vrat - Vojašnica Generala Maistra
V soboto 19. maja 2012 smo se v Vojašnici generala Maistra in ob Vojaškem objektu Kadetnica, pridružili zanimivem programu Slovenske vojske, kjer so se predstavile tudi organizacije in društva, ki negujejo domoljubje in spoštujejo vojaško tradicijo Slovencev.
 
V sklopu programa Dneva odprtih vrat Vojašnice generala Maistra smo prikazali organiziranost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavitev zaščitno reševalne opreme regijskih enot za zaščito, reševanje in pomoč ter promocijo številke 112 - klic v sili.

Pripravili smo predstavitve:

- številke 112-za klic v sili (Regijski center za obveščanje Maribor),
- DeNUS, enote za varstvo pred NUS Vzhodno štajerske regije,
- opreme ekipe za reševanje iz in na vodi ter muljne črpalke za odstranjevanje mulja in vode ob poplavah.
 
Predstavitev je bila namenjena seznanjanju obiskovalcev kot  tudi predstavnikov Slovenske vojske, lokalnih skupnosti in medijev.
11. 5. 2012
Varnostna olimpijada 2012
V sklopu 7. Otroške varnostne olimpijade v letu 2012, na kateri sodeluje 1200 četrtošolcev organiziranih v 120 ekip iz 95 Osnovnih šol, smo predstavili delovanje številke 112-za klic v sili in DeNUS-enote za varstvo pred NUS Vzhodno štajerske regije. Predstavitev je namenjena seznanjanju učencev osnovnih šol, predstavnikom lokalnih skupnosti, širši javnosti in medijem. Vsakega polfinalnega srečanja se v povprečju udeleži 20 Osnovnih šol, zmagovalci pa se nato udeležijo finalnega tekmovanja, ki bo v četrtek, 7.6.2012 v Taborski dvorani v Mariboru.
9. 5. 2012
TEHNIČNI ZBOR DeNUS – ODDELKA MARIBOR ZA VZHODNO ŠTAJERSKO
S pomočjo strokovnih sodelavcev Igorja Boha in Bojana Kopača ter sodelavcev iz Izpostave Murska Sobota Primoža Senčarja in Aleksandra Budje smo v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje – enota Pekre dne 8.5.2012 uspešno izvedli redni tehnični zbor DeNUS – oddelka Maribor z naslednjo vsebino:

1. Predstavitev odstranjevanja letalskih bomb v Nemčiji in Avstriji, nesreče pri njihovem odstranjevanju ter evidentiranje krajev s problematiko letalskih bomb v Sloveniji.
2. Praktično usposabljanje in delo z vitlom na intervencijskem vozilu Land Rover
3. Praktično delo in usposabljanje z dvigalom Hiab na intervencijskem vozilu Unimog ter testna vožnja
4. Seznanitev z minoiskalcem FOERSTER MINEX 2FD 4.500 in delo z njim
5. Pregled osebne in skupne zaščitne opreme pripadnikov DeNUS v intervencijskem vozilu ter menjava razpoložljive osebne zaščitne opreme pripadnikov in osvežitev znanja pri izpolnjevanju poročil NUS inSPIN.
 

Po mnenju vseh udeležencev so tovrstna usposabljanja nujna predvsem zaradi osvežitve znanja in izmenjave izkušenj pri delu z NUS. Udeleženci ugotavljajo, da bi v Mariboru nujno potrebovali ADR vozilo Unimog s Hiabom, saj ravno pri nas prihaja do večjih najdb NUS. Tako bi se izognili nepotrebnemu čakanju na vozilo iz Nove Gorica, uporabljali bi ga tudi za vleko muljne črpalke.
23. 4. 2012
Zaključna prireditev -Natečaj
V petek, dne 20.4.2012 ob 10.00 uri je v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja, enoti Pekre potekala zaključna prireditev regijskega natečaja na temo »Naravne in druge nesreče v moji okolici«.

Vodja Izpostave Ivana Grilanc je nagrajencem podelila nagrade in potrdila o sodelovanju na natečaju, njihovi mentorji pa so prejeli potrdila o sodelovanju na natečaju.Izbrana sta bila tudi najaktivnejši vrtec- vrtec Studenci iz Maribora in Osnovna šola- Janka Glazerja iz Ruš, katerima je bila vročena nagrada in pohvala za aktivno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v šolskem letu 2011/2012.

Kulturni program prireditve so popestrili otroci iz vrtca Studenci, enota Radvanje, s pesmijo in plesom folklorne skupine. Zapela je tudi pevka Elizabeta Lebar, zaposlena v Slovenski vojski. V avli centra je bila na ogled razstava likovnih in literarnih del, ki so prispela na letošnji natečaj. Otrokom so se predstavile tudi službe, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ( gasilci, policija, reševalci, gorska reševalna služba).S svojim reševalnim robotom se je predstavila tudi Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru.
11. 4. 2012
Delavnica "Vodne baraže"
V sredo, 11.4.2012 je v Izobraževalnem centru-enoti Pekre potekala delavnica na temo Predstavitev razvojno raziskovalne naloge »Študija učinkovite uporabe vodnih baraž – OCV«.  Delavnice so se udeležili predstavniki gasilskih enot širšega pomena Vzhodno štajerske, Pomurske in podravske regije (GEŠP), katere so v skladu z 20. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 92/2007), med drugim določene tudi za izvajanje naloge zaščite in reševanja ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah, predstavniki Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in VGP Drava Ptuj kot izvajalci projekta, predstavniki izpostav URSZR idr.

Delavnica je potekala z naslednjim dnevnim redom:
1) Predstavitev razvojno raziskovalne naloge »Študija učinkovite uporabe vodnih baraž – OCV«
2) Analiza izkušenj, ki jih imajo GEŠP-i in IURSZR pri preprečevanju onesnaženj
3) Razvoj registra sredstev za intervencijo v primeru razlitij naftnih derivatov
4) Proces intervencije – izkušnje – vodenje intervencije, vključevanje več ekip, sanacija
5) Možne lokacije za nameščanje vodnih baraž – pregled lokacij in komentiranje
6) Razno
5. 4. 2012
Razglasitev rezultatov regijskega natečaja
Obveščamo Vas, da bo v petek, 20.aprila 2012 ob 10. uri potekala zaključna prireditev - razglasitev rezultatov regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo "NARAVNE IN DRUGE NESREČE V MOJI OKOLICI". Prireditev bo potekala v prostorih Izobraževalnega centra, enota Pekre. Med nastopajočimi bodo prireditev popestrili otroci iz VZZ Studenci, enota Radvanje ter pevka Elizabeta Lebar.
2. 4. 2012
Nova Uredba o vsebini in izdelavi načrtov
V uradnem listu št. 24, z dne 30.3.2012 je objavljena Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (glej: Ur.list RS 24/2012).

Povezava na naslovu: www.uradni-list.si/1/objava.jsp

<<< Prejšnjih 10 1 2 3 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE