Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Maribor (RSS)

24. 5. 2011
XVII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK
V soboto 28. maja 2011 bo v občini Selnica ob Dravi, XVII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega Križa. Na prireditvi bo sodelovalo 12 ekip prve pomoči:
V konkurenci:
1. Stacionarij OZRK Maribor
2. OZRK Maribor
3. OZRK Maribor –Srednja šola
4. Nadškofijska Karitas Maribor
5. Občina Sl. Bistrica –PGD Spodnja Polskava
6. Občina Hoče-Slivnica
7. Občina Poljčane-PGD Poljčane
8. RK občine Makole
9. Občina Cerkvenjak
10. Vrtec Pobrežje-Maribor

Izven konkurence:
1. Policijska uprava Maribor
2. Občina Selnica

Ekipe prve pomoči bodo svoje znanje pokazale pri reševanju in oskrbi ponesrečencev v realističnem prikazu na posameznih delovnih točkah. Dogajanje bo obogateno s spremljajočimi aktivnostmi na predstavitvenih točkah vseh tistih ki sodelujejo v nalogah zaščite, reševanja in pomoči.
 
Urnik dogajanja:
ob 8:00 otvoritev XVII. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči
od 8.30 do 13.30 preverjanje usposobljenosti ekip
od 14:00 do 15:00 razglasitev rezultatov
 
Delovne točke:
Gasilski dom Selnica ob Dravi-prometna nesreča
Gostilna vaška kavarna- pretep
Kristal Maribor-delovna nesreča
23. 5. 2011
Sodelovanje ob dnevu odprith vrat SV
V sklopu dneva odprtih vrat in prireditev ob dnevu SLOVENSKE VOJSKE, ki jo je izvedla 72 brigada Slovenske vojske, v soboto, dne 21. 5. 2011 v vojašnici generala Maistra, Ramovševa 2, Maribor med 10.00 in 18.00 uro, je sodelavalu tudi naša Izpostava. Pripravili smo predstavitev sistema zaščite, reševanja in pomoči. Na predstavitvi so sodelovali DeNUS, Regijski logistični center, ReCO Maribor, GRS Maribor in RePS - kinološko društvo Maribor. Predstavitev  je bila namenjena seznanjanju učencev osnovnih, poklicnih in srednjih šol v Mariboru ter okolici, predstavnikom lokalnih skupnosti, širši javnosti, medijem, veteranskim organizacijam, ZSČ in poveljstvu ter enotam Slovenske vojske z organiziranostjo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavitvijo zaščitno-reševalne opreme regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, promocijo regijskega centra za obveščanje.
26. 4. 2011
Zaključna prireditev natečaja 2010
Zaključna prireditev natečaja za likovna in literarna dela » Naravne in druge nesreče - Kdo in kako nam pomaga ob nesrečah«.
20. 4. 2011
Zaključna prireditev regijskega natečaja
Zaključna prireditev regijskega natečaja "Naravne in druge nesreče - Kdo in kako nam pomaga v različnih nesrečah"
30. 3. 2011
Končan regijski natečaj ”Naravne in druge nesreče
Končan je regijski natečaj “Naravne in druge nesreče – Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah"
29. 3. 2011
Obisk študentov Fakultete za zdravstvene vede
Obisk študentov Fakultete za zdravstvene vede
7. 3. 2011
Posvet Gasilske zveze Slovenije
Posvet gasilske zveze Slovenije na temo Gasilska tekmovanja 2011 - 2012
4. 3. 2011
Slovesnost ob 1.marcu, mednarodnem dnevu CZ
Slovesnost ob 1. marcu, dnevu civilne zaščite (3.3.2011) V Kulturno turističnem centru v Oplotnici je v torek 2.3.2011 potekala regijska prireditev ob 1. marcu, mednarodnem dnevu Civilne zaščite. Slavnostni govornik na prireditvi je bil v.d. generalnega direktorja URSZR g. Darko But, prireditve pa so se udeležili tudi številni pripadniki, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter predstavniki občin v regiji.
<<< Prejšnjih 10 1 2 3 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE