Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad za leto 2019 (18. 12. 2019)

V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite, ki bodo podeljena praviloma ob dnevu Civilne zaščite.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

dopis (PDF datoteka)

obrazec1 (Word datoteka)

obrazec2 (Word datoteka)