Facebook
Twitter
YouTube

Načrft izobraževanja in usposabljanja 2020 (18. 12. 2019)

NAČRT
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA S PODROČJA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI V IZOBRAŽEVALNEM CENTRU ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE RS
V LETU 2020

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Načrt (PDF datoteka)