Facebook
Twitter
YouTube

Natečaj Naravne in druge nesreče 2018/2019 (13. 3. 2019)

REGIJSKI NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE NA TEMO »NEURJE« v šolskem letu 2018/2019

Izpostava Maribor je meseca avgusta 2018 poslala vrtcem in osnovnim šolam Vzhodno štajerske regije razpis za 23. natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino na temo » NEURJE«.

Na razpisu je sodelovalo 14 osnovnih šol ( 2 podružnične šole) in 8 vrtcev (iz 11 enot). Na natečaju je sodelovalo 358 otrok in skupaj 114 mentorjev.

Literarna dela je ocenjevala regijska komisija v naslednji sestavi:
-predsednica komisije: Romana Fekonja, profesorica slovenskega jezika,
-član: Stanislav Brumec, iz Izpostave URSZR Maribor in
-članica: Sonja Kocbek, iz Izpostave URSZR Maribor

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij, skupaj 15 literarnih del. Izbrana dela bodo v mesecu marcu poslana na državni izbor. Pri izboru je komisija upoštevala naslednja merila:
- tematsko ustreznost
- izvirnost besedila
- jezikovni slog in
- celovitost besedila

Likovna dela je ocenjevala regijska komisija v sestavi:
-predsednica komisije: Mojca Krajnc, profesorica likovne umetnosti,
-članica: Mojca Bračič, iz Izpostave URSZR Maribor
-članica: Darja Adam Pak, iz Izpostave URSZR Maribor

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz treh starostnih kategorij, razen iz 4. starostne kategorije je izbrala le 4 dela, saj jih več ni prejela, skupaj 19 likovnih del in jih bo poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših likovnih del je komisija upoštevala sledeča merila:
- starostni stopnji primeren likovni izraz,
- izvirnost del,
- tematsko ustreznost.

Nagrajencem regijskega natečaja iskreno čestitamo, vsem ostalim sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje na natečaju. Želimo si vašega sodelovanja tudi v naslednjem šolskem letu. Zaključna regijska prireditev natečaja bo v mesecu aprilu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Zapisnik Literarna (PDF datoteka)

Zapisnik Likovna (PDF datoteka)