Facebook
Twitter
YouTube

Delni regijski načrt ZiR ob velikem požaru (23. 1. 2019)

DELNI REGIJSKI NAČRT ZIR OB VELIKEM POŽARU V NARAVNEM OKOLJU V VZHODNO ŠTAJERSKI REGIJI

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012) je Izpostava URSZR Maribor izdelala Delni regijski načrt ZIR ob velikem požaru v naravnem okolju v VŠR.

Delni regijski načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v Vzhodno štajerski regiji, verzija 1.0 je usklajen z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, Verzija 3.0. Izdelan je po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ter javni objavi predloga delnega regijskega načrta.

Omenjen delni načrt si lahko ogledate v prilogi ali na sedežu Izpostave URSZR Maribor, Bezjakova 151, 2341 Limbuš, v času uradnih ur po predhodni najavi. Kontaktna oseba: Darja Adam Pak, 02 25 06 912.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Delni načrt (PDF datoteka)