Facebook
Twitter
YouTube

Predlog delnega regijskega načrta ob velikem požaru (15. 11. 2018)

Predlog Delnega regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v Vzhodno štajerski regiji


Javna objava predloga delnega regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v Vzhodno štajerski regiji, verzija 1.0.


Na podlagi 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12), Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Maribor objavlja predlog Delnega regijskega načrta zaščite in reševanja velikem požaru v naravnem okolju v Vzhodno štajerski regiji.

Prav tako je naveden delni načrt v pisni obliki, v času uradnih ur izpostave in predhodni najavi, na vpogled v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostava Maribor, Bezjakova 151, Limbuš od dne 15.11.-15.12.2018. Morebitne pripombe na predlog delnega načrta nam posredujte do 15.12.2018 na e- naslov Izpostave Maribor.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

VŠR -načrt POŽAR (Word datoteka)