Facebook
Twitter
YouTube

Natečaj Naravne in druge nesreče 2018/2019 (28. 8. 2018)

Razpis 23.natečaja »Naravne in druge nesreče -Neurje« v šolskem letu 2018/2019

Uprava RS za zaščito in reševanje bo v šolskem letu 2018/2019 za predšolsko in šolsko mladino razpisala 23. natečaj »Naravne in druge nesreče -Neurje«. Tema letošnjega natečaja je Neurje.

Namen letošnjega natečaja je, da se mladi seznanijo z neurjem in z njenimi morebitnim posledicami ter da spoznajo, da neurij ni mogoče preprečiti, lahko pa se nanje ustrezno pripravijo in s tem preprečijo ali omilijo posledice in škodo.

Na Izpostavo URSZR pošljite likovne in literarne izdelke do 4.februarja 2019.Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5. del iz vsake kategorije in jih poslala na državni izbor. Razpis in podrobnejša navodila najdete v priponkah.

Želimo vam veliko uspeha pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis (PDF datoteka)