Facebook
Twitter
YouTube

24.reg.preverjanje ekip PP in CZ (6. 6. 2018)

Izpostava URSZR Maribor je skupaj z Rdečim križem Slovenije - območnim združenjem RK Slovenska Bistrica in Občino Slovenska Bistrica v soboto, 2. junija 2018 v Slovenski Bistrici organizirala 24. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 12 ekip prve pomoči Civilne zaščite občin, zavodov in drugih organizacij, od tega 10 ekip v konkurenci, ekipa PP Policijske uprave Maribor in ekipa PP Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor sta sodelovali izven konkurence.

Preverjanje je potekalo na štirih delovnih točkah v mestnem središču Slovenske Bistrice. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči ob prometni nesreči, požaru, nesreči na javni prireditvi, nesreči v gozdu. Na ta način smo približali prvo pomoč javnosti in občanom ter prikazali delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob nesrečah.

Ob tekmovanju je potekala predstavitev dejavnosti različnih služb, društev in organizacij, ki delujejo v regiji oziroma lokalni skupnosti:
- Gorska reševalna služba Maribor
- Slovenska vojska-670. log. polk
- RKS OZ Slovenska Bistrica
- Turistično društvo Tinje
- PGD Šmartno na Pohorju
- Služba nujne medicinske pomoči
- Javni zavod za kulturo
- grad Slovenska Bistrica
- Policijska uprava Maribor

Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem so pokazale prvouvrščena ekipa PP RK občina Oplotnica, drugouvrščena je ekipa PP PGD Zg.Bistrica in tretjeuvrščena ekipa PP PGD Poljčane.

Ekipa PP RK občine Oplotnica, se bo oktobra letos udeležila državnega preverjanja ekip PP, CZ in RK, organiziranega na območju Notranjske regije.


Zahvala vsem ekipam za udeležbo in predano delo, prav tako hvala vsem sodelujočim zgoraj naštetim službam na prikaznih točkah, Gasilski zvezi Slovenska Bistrica in vsem, ki ste pripomogli k uspešni organizaciji prireditve. Zahvala tudi OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica ki nam je nudila vse potrebne prostore, predvsem pa odlično pripravljeno hrano.

Foto: Aleš Majerič

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE