Facebook
Twitter
YouTube

Izbor natečaja 2017/18 (10. 4. 2018)

REGIJSKI NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE NA TEMO »KLIC NA ŠTEVILKO 112« v šolskem letu 2017/2018

Izpostava Maribor je meseca avgusta 2017 poslala vrtcem in osnovnim šolam Vzhodno štajerske regije razpis za 22. natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino na temo » KLIC NA ŠTEVILKO 112«.

Na razpisu je sodelovalo 19 osnovnih šol ( 3 podružnične šole) in 9 vrtcev (iz 15 enot). Na natečaju je sodelovalo 650 otrok in skupaj 127 mentorjev.
Literarna dela je ocenjevala regijska komisija v naslednji sestavi: predsednica komisije: Romana Fekonja, profesorica slovenskega jezika, član: Stanislav Brumec, iz Izpostave URSZR Maribor in članica: Sonja Kocbek, iz Izpostave URSZR Maribor.
Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz dveh starostnih kategorij, in 4 dela iz 4. starostne kategorije, saj jih več ni prejela, skupaj 14 literarnih del. Izbrana dela bodo v mesecu marcu poslana na državni izbor. Pri izboru je komisija upoštevala naslednja merila: - tematsko ustreznost - izvirnost besedila - jezikovni slog in - celovitost besedila
Likovna dela je ocenjevala regijska komisija v sestavi: predsednica komisije: Mojca Krajnc, profesorica likovne umetnosti, članica: Mojca Bračič, iz Izpostave URSZR Maribor članica: Darja Adam Pak, iz Izpostave URSZR Maribor.
Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij, skupaj 20 likovnih del in jih poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših likovnih del je komisija upoštevala sledeča merila: - starostni stopnji primeren likovni izraz, - izvirnost del, - tematsko ustreznost.
Nagrajencem regijskega natečaja iskreno čestitamo, vsem ostalim sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje na natečaju. Želimo si vašega sodelovanja tudi v naslednjem šolskem letu. Zaključna regijska prireditev natečaja bo v mesecu aprilu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE