Facebook
Twitter
YouTube

1. marec - svetovni dan Civilne zaščite (7. 3. 2018)

Osrednja regijska slovesnost ob Dnevu CZ za območje Vzhodno Štajerske regije, Grad Slovenska Bistrica, Viteška dvorana, 6.3.2018

V počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite je Štab Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko z Upravo RS za zaščito in reševanje - Izpostavo Maribor, v sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica, organiziral v torek 6. marca 2018, ob 17. uri v Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica, osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Ob tej priložnosti so bila vročena priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, poklicnih in prostovoljnih reševalnih sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2017.

Za območje Vzhodno Štajerske je bilo podeljeno skupaj 21 priznanj Civilne zaščite, od tega:
• 12 bronastih znakov Civilne zaščite,
• 5 srebrnih znakov Civilne zaščite,
•1 zlat znake Civilne zaščite in
• 3 plakete Civilne zaščite.

Ta priznanja so zahvala za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, številna pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč.

Vse prisotne na prireditvi je pozdravil župan občine gostiteljice, g. Dr. Ivan Žagar. Slavnostni govornik je bil direktor URSZR g. Darko But.

Iskrene čestitke dobitnicam in dobitnikom letošnjih priznanj Civilne zaščite.

Prav tako iskrene čestitke ob letošnjem dnevu Civilne zaščite vsem pripadnicam in pripadnikom Civilne zaščite, reševalkam in reševalcem ostalih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v regiji in širše.

Iskrena zahvala za gostoljubnost in pomoč pri organizaciji in izvedbi letošnje osrednje regijske prireditve: gostiteljici Občini Slovenska Bistrica, Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica, glasbeni skupini Gemaj in vokalni skupini Vivere za umetniško izveden kulturni program, Turistični Kmetiji Goričan za okusno pogostitev ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k organizaciji in izvedbi letošnje regijske slovesnosti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE