Facebook
Twitter
YouTube

Načrt izobraževanja in usposabljanja VPNDN 2018 (19. 12. 2017)

Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS je objavil Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2018. Načrt je v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE