Facebook
Twitter
YouTube

Razpis URSZR za podelitev priznanj in nagrad CZ za leto 2018 (23. 11. 2017)

V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje dne 13. 11. 2017 objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2018, ki bodo podeljena praviloma ob dnevu Civilne zaščite.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis (PDF datoteka)

Preglednice razpisanih priznanj (PDF datoteka)

Predlog za posameznika (Word datoteka)

Predlog za organizacijo (Word datoteka)