Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE »POZOR,NEVARNE SNOVI (2. 3. 2017)

REGIJSKI NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE NA TEMO »POZOR,NEVARNE SNOVI« v šolskem letu 2016/2017

Izpostava Maribor je meseca junija 2016 poslala vrtcem in osnovnim šolam Vzhodno štajerske regije razpis za 21. natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino na temo »Pozor, nevarne snovi«.

Na razpisu je sodelovalo 14 osnovnih šol ( 3 podružnične šole) in 6 vrtcev. Na natečaju je sodelovalo 340 otrok in skupaj 80 mentorjev.

Literarna dela je ocenjevala regijska komisija v naslednji sestavi:
predsednica komisije: Romana Fekonja, profesorica slovenskega jezika,
član: Stanislav Brumec, iz Izpostave URSZR Maribor in
članica: Sonja Kocbek, iz Izpostave URSZR Maribor

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz dveh starostnih kategorij, saj ni prejela literarnih del iz 2. starostne kategorije, skupaj 10 literarnih del in jih bo poslala na državni izbor. Pri izboru je komisija upoštevala naslednja merila:
- tematsko ustreznost
- izvirnost besedila
- jezikovni slog in
- celovitost besedila

Likovna dela je ocenjevala regijska komisija v sestavi:
predsednica komisije: Mojca Krajnc, profesorica likovne umetnosti,
članica: Mojca Bračič, iz Izpostave URSZR Maribor
član: Zoran Krebs, iz URSZR/SZZ/OIKP

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij, skupaj 20 likovnih del in jih poslala na državni izbor. Komisija je ugotovila, da nekatera dela niso bila tematsko ustrezna.

Pri izboru najboljših likovnih del je komisija upoštevala sledeča merila:
- starostni stopnji primeren likovni izraz,
- izvirnost del,
- tematsko ustreznost.

Nagrajencem regijskega natečaja iskreno čestitamo, vsem ostalim sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje na natečaju. Želimo si vašega sodelovanja tudi v naslednjem šolskem letu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(Word datoteka)

(PDF datoteka)

Izbor likovnih del (PDF datoteka)