Facebook
Twitter
YouTube

1. marec - dan CZ (23. 2. 2017)

OSREDNJA REGIJSKA SLOVESNOST
OB 1. MARCU – DNEVU CIVILNE ZAŠČITE
S PODELITVIJO NAGRAD IN PRIZNANJ CIVILNE ZAŠČITE
HOČE-SLIVNICA, 3. MAREC 2017

1. marec se praznuje kot »dan Civilne zaščite«. Leta 1992 je tudi Vlada Republike Slovenije določila 1. marec za dan Civilne zaščite v Republiki Sloveniji. Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

V počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite organizira Štab Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko z Upravo RS za zaščito in reševanje, Izpostavo Maribor, v sodelovanju z občino Hoče- Slivnica,osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Slovesna podelitev priznanj Civilne zaščite bo v petek, 3. marca 2017, ob 16. uri v dvorani kulturnega doma v Hočah, Pohorska cesta 15, Hoče.
Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE