Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrt - nalezljive bolezni pri ljudeh (16. 2. 2017)

Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URAD ZA OPERATIVO, IZPOSTAVA MARIBOR objavlja javno predstavitev

REGIJSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH NA OBMOČJU VZHODNO ŠTAJERSKE REGIJE, verzija 1.0 .

Javna predstavitev bo trajala od 17. februarja 2017 do 17. marca 2017, vsak delovni dan s pričetkom ob 8. uri, na sedežu Izpostave URSZR Maribor, Bezjakova 151, Limbuš. Predstavitev regijskega načrta bo potekala ob navedenem času, po predhodni najavi pri skrbniku načrta.

Kontaktna oseba: Darja Adam Pak tel. 02/250-69-12.

Načrt najdete tudi na tej spletni strani pod povezavo Regijski načrti zaščite in reševanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

NAČRT (PDF datoteka)