Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za priznanja in nagrade CZ (28. 11. 2016)

V prilogi je objavljen razpis za podelitev priznanj in nagrad CZ za VŠR v letu 2017. Zbiranje predlogov na sedežu izpostave URZR Maribor do 02.01.2017

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis - dopis (PDF datoteka)

Predlog Posameznik (Word datoteka)

Predlog Organizacija (Word datoteka)

Preglednica razpisa (PDF datoteka)