Facebook
Twitter
YouTube

Natečaj »Naravne in druge nesreče za šolsko leto 2016/2017 (20. 6. 2016)

Uprava RS za zaščito in reševanje je razpisala že 21. natečaj »Naravne in druge nesreče za šolsko leto 2016/2017. Tema natečaja je Pozor, nevarne snovi .

Namen natečaja je, da se mladi v šoli ali doma seznanijo oz. pogovorijo o nevarnih snoveh, da spoznajo, v katerih izdelkih so nevarne snovi, katere nevarnosti so povezane z njimi ter da se znajo pravilno zaščititi in pravilno ukrepati, če pride do nesreče.

Razpis natečaja je bil poslan vsem vrtcem in osnovnim šolam na območju Izpostave Maribor. Rok za oddajo likovnih in literarnih del je 6. febraur 2017.

Podrobnejše informacije se nahajajo v razpisu natečaja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis (Word datoteka)