Facebook
Twitter
YouTube

Zaključna prireditev regijskega natečaja »Delujmo preventivno« (22. 4. 2016)

V četrtek, dne 21.4.2016 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, Enota Pekre, potekala zaključna prireditev 20. regijskega natečaja za izdelavo likovnih in literarnih izdelkov na temo »Naravne in druge nesreče – Delujmo preventivno«.
Namen oziroma cilj natečaja v šolskem letu 2015/2016 je bil, da se mladi zavedo, da jim preventivno znanje in ravnanje lahko pomaga preprečiti nesrečo ali pa jim pomaga, da med ali po nesreči pravilno ravnajo in s tem pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma lahko sebi ali nekomu drugemu rešijo življenje.
Na prireditvi so bila letošnjim nagrajencem podeljena potrdila in nagrade za najboljša likovna in literarna dela, ki so bila izbrana s strani regijske komisije za ocenjevanje del, njihovim mentorjem pa potrdila za sodelovanje na natečaju.
Program je popestrila učenka iz OŠ Malečnik , Anja Škof, ki je zaigrala na flavto dve skladbi Amazing grace, avtorja Johna Newtna in Preludij in ples avtorja Prousta.
S poučno predstavitvijo »taščin kotiček«, ki jo je pripravil g. Oskar Neuvirt, so se otroci seznanili s preventivnim delovanjem in kako ukrapati, ko pride do požara, ogledali so si tudi kratki film Uprave za zaščito in reševanje na temo »Evakuacija« .
Vsako leto sta izbrana tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola. Letos sta bila izbrana Vrtec Borisa Pečeta iz Maribora in osnovna šola Prežihovega Voranca iz Maribora. Obema so bile podeljene zahvale o sodelovanju in poučni nagradi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE