Facebook
Twitter
YouTube

PREDLOG DELNEGA REGIJSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU (13. 1. 2015)

Javna objava predloga Delnega regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu v Vzhodnoštajerski regiji, verzija 3.0. Na podlagi 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12), Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Maribor objavlja predlog Delnega regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu v Vzhodnoštajerski regiji, verzija 3.0. Prav tako je naveden delni načrt v pisni obliki, v času uradnih ur Izpostave in predhodni najavi, na vpogled v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor, Bezjakova 151, Pekre, od dne 13 1. 2015 do 13. 2. 2015. Morebitne predloge na predlog delnega načrta nam posredujte do 13. februarja 2015.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Predlog načrta (PDF datoteka)