Facebook
Twitter
YouTube

Teoretična vaja regijskega pomena (5. 11. 2014)

Teoretična vaja regijskega pomena »ŠTAJERSKA AC 2014« 12. november 2014 med 9.00 in 14.00 uro,

V organizaciji I URSZR Maribor se bo z namenom preverjanja pripravljenosti za ukrepanje ob množični nesreči na avtocesti, ter preverjanja regijskih, občinskih načrtov zaščite in reševanja ter načrtov dejavnosti enot in služb, ki posredujejo ob množični nesreči na avtocesti, izvedla enodnevna, napovedana teoretična vaja celovitega preverjanja.


Predpostavka vaje: Na avtocesti A1 Šentilj-Koper, na odseku št. 0036 Fram-Sl.Bistrica, km 3180 (300 m za počivališčem Polskava) voznik zaradi spolzkega vozišča izgubi nadzor nad vozilom in pride do trka večjega števila vozil ter posledično večjega števila poškodovanih.

Namen in cilji vaje so:
- preveriti usklajenost rešitev v regijskem načrtu zaščite in reševanja ob množični nesreči na AC (preveriti koncept odziva, vodenje, izvajanje ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči ),
- preveriti uporabnost standardnih operativnih dokumentov (SOP) ob množični nesreči v Regijskem centru za obveščanje (ReCO) Maribor,
- izboljšati rešitve ob ukrepanju v veljavnih načrtih zaščite in reševanja na regijskem, občinskem nivoju ter načrtih dejavnosti enot in služb, ki izvajajo naloge ob množičnih nesrečah na AC,
- preveriti opremljenost in pripravljenost sil, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči,
- preveriti koordinacijo delovanja organov vodenja, enot in služb zaščite, reševanja in pomoči,
- izboljšati pripravljenost regijskega ter občinskega štaba Civilne zaščite na tovrstno nesrečo.

Vadbenci:
• namestnik poveljnika in Štab Civilne zaščite za Vzhodno štajersko regijo v operativni sestavi,
• služba za podporo štaba Civilne zaščite za Vzhodno štajersko regijo,
• ReCO Maribor,
• DARS, d.d., Avtocestna baza Slovenske Konjice,
• Gasilski enoti širšega pomena: PGD Slovenska Bistrica in Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor,
• Zdravstveni dom Slovenska Bistrica- OE Nujna medicinska pomoč,
• Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor- OE Nujna medicinska pomoč,
• Univerzitetni klinični center Maribor,
• Policijska uprava Maribor,
• Štab Civilne zaščite občine Slovenska Bistrica,
• Rdeči križ Slovenije-Območno združenje Slovenska Bistrica

Vajo vodi vodja vaje, Ivana Grilanc, vodja Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Maribor in poveljnica Civilne zaščite za Vzhodno štajersko regijo, ki vodi priprave na vajo, spremlja potek vaje in pripravi analizo vaje. Vaja se bo izvedla v prostorih I URSZR Maribor, Bezjakova 151, Pekre.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE