Facebook
Twitter
YouTube

ŽLED 2014 - Ocenjevanje škode na stvareh (4. 3. 2014)

Poteka ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30.januarjem in 27. februarjem 2014. 
Zbiranje vlog – obrazec 1 (kmetijska zemljišča), obrazec 4 (delna škoda na objektih in obrazec 5 (gradbeno inžinerska infrastruktura) mora biti zaključeno do 14.3.2014.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Navodila in vnos v AJDO (PDF datoteka)

sklep (PDF datoteka)

sklep nadomestni (PDF datoteka)

obvestilo (PDF datoteka)

navodilo (PDF datoteka)

navodila za obrazec (Word datoteka)

obrazec (Word datoteka)

obvestilo (Word datoteka)