Facebook
Twitter
YouTube

Razpis URSZR za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2014 (28.11.2013)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2014

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2014. Priznanja in nagrade Civilne zaščite bodo praviloma podeljena ob svetovnem dnevu Civilne zaščite. V skladu s sklepom 18. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 30.1.2013, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2014 podelil skupno 181 priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Maribor je v letu 2013 predvidenih 11 priznanj. Razpisana priznanja so naslednja:
• 2 priznanji – zlati znak Civilne zaščite
• 4 priznanja – srebrni znak Civilne zaščite
• 5 priznanj – bronasti znak Civilne zaščite

Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite v papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) posredujte na naš naslov:
 
Uprava RS za zaščito in reševanje
Izpostava Maribor
p.p. 19
Bezjakova ulica 151
2341 Limbuš
(s pripisom priznanja CZ)


in v elektronski obliki (v urejevalniku teksta Word) na našo e-pošto: gp.mb@urszr.si, najkasneje do ponedeljka, 6. januarja 2014.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE