Facebook
Twitter
YouTube

Razpis URSZR za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2014 (28. 11. 2013)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2014

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2014. Priznanja in nagrade Civilne zaščite bodo praviloma podeljena ob svetovnem dnevu Civilne zaščite. V skladu s sklepom 18. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 30.1.2013, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2014 podelil skupno 181 priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Maribor je v letu 2013 predvidenih 11 priznanj. Razpisana priznanja so naslednja:
• 2 priznanji – zlati znak Civilne zaščite
• 4 priznanja – srebrni znak Civilne zaščite
• 5 priznanj – bronasti znak Civilne zaščite

Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite v papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) posredujte na naš naslov:
 
Uprava RS za zaščito in reševanje
Izpostava Maribor
p.p. 19
Bezjakova ulica 151
2341 Limbuš
(s pripisom priznanja CZ)


in v elektronski obliki (v urejevalniku teksta Word) na našo e-pošto: gp.mb@urszr.si, najkasneje do ponedeljka, 6. januarja 2014.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE