Facebook
Twitter
YouTube

Predlog načrta ZiR - pojav posebno nevarnih bolezni živali (9. 9. 2013)

Na podlagi 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ul.RS št. 24/2012) Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor, objavlja predlog načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Vzhodno štajerski, verzija 2.0. Morebitne pripombe, predloge na predlog načrta posredujte na elektronski naslov gp.mb@urszr.si do 11.10.2013.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE