Facebook
Twitter
YouTube

Povzetek ocene ogroženosti - nevarne bolezni živali (2.9.2013)

V skladu s 4.členom uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanje (Ur.list RS 24/2012) objavljamo povzetek ocene ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali na območju VŠR

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE