Facebook
Twitter
YouTube

»Dan varnosti« v občini Cerkvenjak (13. 5. 2013)

Izpostava URSZR Maribor se je na povabilo Občine Cerkvenjak, dne 10.5.2013 udeležila prireditve – »Dan varnosti«. V sklopu te prireditve smo osnovnošolcem prikazali organiziranost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s predstavitvijo reševalne opreme in promocijo številke 112 – klic v sili.
Predstavili smo:
- številko 112 – klic v sili
- opremo ekipe za reševanje iz in na vodi v sestavi Tehnično reševalne enote.
Predstavitev je bila namenjena predvsem osnovnošolcem v preventivni akciji »Dnevu varnosti«.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE