Facebook
Twitter
YouTube

Zaključek natečaja likovnih in literarnih del (17. 4. 2013)

Izpostava URSZR Maribor je  v sredo, 17.4.2013 ob 10.00 uri v prostorih poklicnih gasilcev Maribor organizirala zaključno slovesnost regijskega natečaja likovnih in literarnih del, za OŠ in VVZ na območju Vzhodne Štajerske regije, katerega tema je bil POTRES.
Z vsakoletnim natečajem in drugimi aktivnostmi v sklopu informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine želimo ozaveščati, krepiti zavest najmlajših, posredno pa tudi staršev, vzgojiteljev, učiteljev, da se nam nesreče dogajajo vsakodnevno, da se je potrebno nanje ustrezno pripraviti in tako v največji meri ublažiti njihove posledice.
Na regijskem natečaju za šolsko leto 2012/2013 je sodelovalo 17 OŠ in 7 VVZ ( 323 avtorjev z 321 izdelki in sicer 288 likovnimi in 33 literarnimi deli.) Komisija je izbrala tudi najaktivnejšo šolo in vrtec. To sta: Osnovna šola Toneta Čufarja in Vrtec Borisa Pečeta, oba iz Maribora. Avtorji izbranih del, njihovi mentorji , starši, si si še ogledali in se seznanili z delom Regijskega centra za obveščanje Maribor ter se seznanili z opremo in tehniko poklicnih gasilcev Maribor.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE