Facebook
Twitter
YouTube

Podelitev priznanj ob dnevu CZ – Pekre 7.3.2013 (11. 3. 2013)

Svečana podelitev priznanj ob 1. marcu-dnevu Civilne zaščite je potekala v četrtek 7. marca 2013 v Izobraževalnem centru za ZIR Pekre. Z glasbenim programom so letošnjo slovesnost popestrili dijaki Konservatorija za glasbo in balet iz Maribora. Slavnostni govornik je bil g. Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS. Na prireditvi v organizaciji Štaba CZ za Vzhodno Štajersko in Izpostave URSZR Maribor so bila podeljena priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom CZ, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskih družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju. Tokrat smo za območje Vzhodno Štajerke regije podelili: - 45 bronastih znakov CZ (od tega 39 za izjemne enkratne dosežke) - 3 srebrne znake CZ - 3 zlate znake. Dva srebrna znaka CZ se še bosta podelila ob visokih obletnicah prostovoljnih gasilskih društev.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Prejemniki priznanj CZ (PDF datoteka)