Facebook
Twitter
YouTube

1. marec - Dan CZ (27. 2. 2013)

Regijska slovesnost ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite bo 7. marca 2013 ob 13. 00 uri v Izobraževalnem centru za ZIR RS, enota Pekre, Bezjakova 151, Pekre. Slavnostni govornik na prireditvi bo g. Srečko Šestan, poveljnik CZ RS.

1. marec – Svetovni dan Civilne zaščite praznujejo države članice Mednarodne organizacije za civilno obrambo ("ICDO" - International Civil Defence Organisation) od leta 1990. Kljub temu, da Slovenija ni članica te organizacije, pa ga je Slovenska vlada s Sklepom leta 1992 določila, kot dan Civilne zaščite v Republiki Sloveniji.

Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

V počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite organizira Štab Civilne zaščite za Vzhodnoštajersko v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje,Izpostavo Maribor osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Podeljena bodo priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Na slovesnosti, ki bo v četrtek, 7. marca 2013, ob 13.00 uri, v Izobraževalnem centru za ZIR, enota Pekre, Bezjakova 151, Limbuš, bo podeljenih:

- 45 bronastih znakov CZ, od tega 39 za enkratna dejanja,
- 3 srebrni znaki CZ in
- 3 zlati znaki CZ

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE