Facebook
Twitter
YouTube

Načrt izobraževanj in usposabljanja za leto 2013 (21. 12. 2012)

V prilogi je objavljen načrt izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2013 za izobraževalni center Ig.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Načrt usposabljanje 2013 (PDF datoteka)