Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite - 2013 (19. 12. 2012)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2013. Priznanja in nagrade Civilne zaščite bodo praviloma podeljena ob dnevu Civilne zaščite. V skladu s sklepom 17. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 2. 2. 2012, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2013 podelil skupno 181 priznanj in nagrad Civilne zaščite. Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Maribor je v letu 2013 predvidenih 11 priznanj.
To so:
• 1 priznanje – plaketa Civilne zaščite
• 2 priznanji – zlati znak Civilne zaščite
• 4 priznanja – srebrni znak Civilne zaščite
• 4 priznanja – bronasti znak Civilne zaščite
 

Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite v papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) posredujte na naš naslov:
 
Uprava RS za zaščito in reševanje
Izpostava Maribor
Bezjakova ulica 151
2341 Limbuš

in v elektronski obliki (v urejevalniku teksta Word) na našo e-pošto: gp.mb@urszr.si, najkasneje do ponedeljka, 7. januarja 2013.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE