Facebook
Twitter
YouTube

17.natečaj za izdelavo likovnih in literarnih del (19. 6. 2012)

Uprava RS za zaščito in reševanje je v šolskem letu 2012/2013 za predšolsko in šolsko mladino razpisala že 17.natečaj za izdelavo likovni in literarnih del. Tema letošnjega natečaja je »Naravne in druge nesreče – Potres«. Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih, učencem osnovnih šol in učencem osnovnih šol s posebnim programom. Natečaj bo potekal na regijskem in državnem nivoju.Na Izpostavo URSZR Maribor pošljite likovne in literarne izdelke do 7.februarja 2013.Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5 del in jih poslala na državni izbor.Izbrana dela na regijskem nivoju bodo nagrajena.Državni izbor bo opravljen aprila 2013.V mesecu maju bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja.Razpis in navodila najdete v priponkah.Želimo vam veliko ustvarjalnosti in uspeha pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkih.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

razpis (Word datoteka)

razpis-priloga (Word datoteka)