Facebook
Twitter
YouTube

XVIII. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PP CZ IN RK, MAKOLE 2012 (5. 6. 2012)

Izpostava URSZR Maribor, Območno združenje rdečega križa Slovenska Bistrica, v sodelovanju z občino Makole, so v soboto 2. junija 2012 izvedli XVIII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in rdečega križa.

Regijsko preverjanje je bilo izvedeno v središču naselja Makole. Potekalo je na treh lokacijah delovnih mest, na katerih je bilo predstavljeno 12 realistično prikazanih poškodb, vsaka ekipa je znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah.. Tematika letošnjega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja ekip prve pomoči ob potresu. Sodelovalo je 13 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, po rezultatih preverjanja so se uvrstile na naslednja mesta:
1. mesto: Občina Makole- PGD Makole
2. mesto: OZRK Maribor-Stacionarij
3. mesto: RK občina Makole
4. mesto: OZRK Maribor
5. mesto: RK občina Oplotnica
6. mesto: Občina Poljčane-PGD Poljčane
7. mesto: OZRK Maribor- srednja šola
8. mesto: Občina Slovenska Bistrica-PGD Spodnja Polskava
9. mesto: Občina Oplotnica
10. mesto: Občina Hoče-Slivnica
11. mesto: Vrtec Otona Župančiča Slov. Bistrica
12. mesto: Nadškofijska Karitas Maribor
13. mesto: Vrtec Pobrežje Maribor

Podrobnejši rezultati preverjanja so prikazani v priloženi preglednici. Prvo uvrščena ekipa prve pomoči iz Občine Makole-PGD Makole bo svoje znanje in spretnosti pokazala na XVIII. državnem preverjanju usposobljenosti, ki bo v oktobru 2012 v Ljubljani.

Preverjanje je tudi letos bilo popestreno z vzporednimi spremljajočimi prikaznimi aktivnostmi dejavnosti in opreme služb in enot, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugi nesreč. Za večjo pestrost in raznolikost dogajanja smo k sodelovanju s povabili tudi kulturno umetniška društva, ki delujejo v občini Makole, to je prosvetno društvo Anice Černejeve s folkloristi, etnološko društvo Ložnica in g. Milana Strnada z razstavo fotografij.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE