Facebook
Twitter
YouTube

Seminar Ocenjevanje škod v kmetijski proizvodnji (31. 5. 2012)

Uprava RS za zaščito in reševanje je v enoti Pekre 30.5.2012 izvedla seminar za člane občinskih in regijskih komisij za ocenjevanje škod v kmetijski proizvodnji.

Program usposabljanja je obsegal 7 pedagoških ur. Udeležilo se ga je 74 slušateljev z območja Izpostav URSZR Ptuj, Murska Sobota in Maribor.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE